HOME

   
        Life Coach
                         voor je leven            for your life
 
"Het leven wat je hebt gepland
loslaten om het leven wat op je
wacht te kunnen omarmen"
 
"Let go of the life you planned,
to embrace the life that
awaits you"
 
LIFE COACHING VOOR JOU

Jij bent een mens met energie, passie en een harde werker. Je combineert allerlei taken en je leven is druk en enigszins op orde, maar je voelt je onvoldaan en er ontbreekt iets. Meer en meer merk je dat je dingen anders zou willen doen, maar hoe? 

Je wilt liefhebben op de manier die recht doet aan jouw liefde voor je partner, maar de dagelijkse uitdagingen verhinderen dat, hoe verander je dat?
 
Je hebt prachtige ideeŽn over hoe de dingen anders kunnen, maar hoe kunnen ze in de praktijk toegepast worden?

Je wilt opvoeden met ideeŽn van gelijkwaardigheid, maar de werkelijkheid maakt het je moeilijk, waar ligt dat aan?
  Afbeelding invoegen
LIFE COACHING FOR YOU
 
You have energy, passion and you work hard. You multitask a lot and your life is full and somewhat in order. However you feel unsatisfied and something is missing. More and more you notice that you would like to change things, but how?
 
You want to love in a way that keep up with the love you feel for your partner, however daily challanges obstruct that. How to change this?
 
You have wonderful ideas about how things could be different. But how to apply those ideas?
 
You want to raise your children according to ideas of equality, however reality make it so difficult. What to do about that?
    
 

Afbeelding invoegen
 
 Educating 
the mind
without educating
the heart
is no
education at all
  Afbeelding invoegen
 
 

  
BEGIN MET OMARMEN
 
Beginnen met het omarmen van meer van wat je wilt en loslaten van wat je niet wilt.
 
In drie maanden kun je de basis leren leggen van dat nieuwe leven wat je wilt omarmen. Je eigen zon weer laten stralen.
 
Zingeving (terug)brengen in je dagelijkse activiteiten, liefde weer liefdevol laten zijn en leren hoe jij los kunt laten wat je niet meer nodig hebt.
 
Leren hoe jij vanuit je centrum je kracht aan kunt wenden voor jouw dromen.
 

 
START EMBRACING
 
Starting to embrace more of what you want and let go of what you do not want.
 
In three months time you can learn to make the fundation of a new life that you want to embrace. Let you sun radiate again.
 
Bringing (back) spiritual meaning in your daily activities, making love loving en learning how to let go of what is no longer needed.
 
Learning how you can use your power from the centre to start living your dreams.
 
 
 

 Afbeelding invoegen